1. Inledning

1.1. Denna Integritetspolicy reglerar din användning av webbplatsen Norsk Skatt (“webbplatsen”). Norsk Skatt (“vi”, “vår”, ”vårt”) förstår att du är medveten och bryr dig om din personliga integritet vilket vi tar på största allvar.

1.2. Vi förbinder oss att följa all tillämplig tvingande dataskydds-och sekretesslagstiftning.

1.3. Denna Integritetspolicy beskriver Norsk Skatts policyer, metoder för insamling och användning av din personliga information samt dina rättigheter.

2. Information tillhandahållen av användare och hur informationen används

2.1. Norsk Skatt sparar informationen du uppger när du registrerar dig på Norsk Skatts webbplats genom att fylla i vårt kontaktformulär.

2.2. Registreringen är valfri. Norsk Skatt beklagar att du kanske inte kan använda och/eller komma åt några av våra tjänster om du inte registrerar dig hos oss.

2.3. När du registrerar dig hos oss och använder webbplatsen tillhandahåller du i allmänhet:
(a) Ditt namn, telefonnummer, e-postadress och annan registreringsinformation;
(b) Information du ger oss när du kontaktar oss för hjälp / support.

3. Syfte

3.1. Vi använder din information för att:

 • Erbjuda relevanta och anpassade tjänster efter dina behov;
 • Verifiera din identitet av säkerhetsskäl;
 • Statistiska ändamål eller undersökningsändamål för att förbättra Norsk Skatts webbplats och tjänster;
 • Du snabbt ska kunna hitta tjänster och information;
 • Se till att du i största mån inte behöver uppge personlig information mer än en gång;
 • Skicka e-post om våra tjänster och eventuella uppdateringar och erbjudanden.

3.2. Du samtycker till att Norsk Skatt får kontakta dig via telefon, e-post eller skrift och att du inte kommer att betrakta något av ovanstående som ett brott mot någon av dina rättigheter enligt någon gällande dataskyddslagstiftning.

4. Information som kan komma att samlas in

4.1. Viss information samlas alltid automatiskt in inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av enhet du använder, ditt unika enhets-ID, IP-adressen till din enhet, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder och information om hur du använder webbplatsen. 4.2. När du besöker webbplatsen kan vi använda GPS-teknik (eller annan liknande teknik) för att bestämma din aktuella plats för att bestämma staden du befinner dig inom och visa en platskarta med relevanta annonser.

4.3. Vi delar inte din nuvarande plats med andra användare eller partners.

4.4. Om du inte vill att vi ska använda din plats för de syften som anges ovan bör du stänga av platstjänsterna för webbplatsen på din enhet.

5. Användarinformation som kan komma att föras vidare till tredje part

5.1. Norsk Skatt kommer enbart att dela din information med tredje part på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

5.2. Norsk Skatt kan föra vidare användarinformation som tillhandahålls av användare och/eller blivit automatiskt insamlad om:

 • Det krävs enligt lag eller av rättslig process;
 • Norsk Skatt i anser att en vidareföring är nödvändig för att skydda Norsk Skatts rättigheter, din säkerhet, andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en myndighetsbegäran;
 • Överföringen är till våra betrodda tjänsteleverantörer som arbetar för Norsk Skatts räkning under förutsättningen att tjänsteleverantörerna inte oberoende kommer använda informationen som lämnas ut till dem samt har gått med på att följa reglerna i denna Integritetspolicy.
 • Norsk Skatt är inblandad i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar. Om detta scenario aktualiseras kommer du meddelas via e-post och/eller genom ett tydligt meddelande på vår webbplats om förändringar i ägandet av Norsk Skatt, i användningen av din information samt eventuella val du kan ha angående denna information.

6. Policy för datalagring och hantering av din information

6.1. Norsk Skatt kommer att behålla data som tillhandahålls av dig så länge du använder våra tjänster och under en rimlig tid därefter.

6.2. Norsk Skatt behåller automatiskt insamlad information i upp till 24 månader och kan därefter lagra den i en datasamling.

7. Säkerhet

7.1. Norsk skatt är noggrann med att skydda din personliga information. Vi tillhandahåller fysiska, elektroniska och processuella skydd för att skydda information vi behandlar och lagrar. Till exempel begränsar vi åtkomsten till denna information till auktoriserade anställda och entreprenörer som med behov av vetskap om informationen för att driva, utveckla eller förbättra vår webbplats.

7.2. Var medveten om att trots Norsk Skatts ambition att tillhandahålla en skälig nivå av säkerhet för information vi behandlar och underhåller kan inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

8.1. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och ändras.

8.2. Du rekommenderas att regelbundet läsa denna Integritetspolicy för eventuella ändringar. Fortsatt användning av Norsk Skatts webbplats eller tjänster anses vara ett godkännande av ändringar i Integritetspolicyn.

9. Dina rättigheter

9.1. I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har våra användare, med vissa lagstadgade undantag, flera rättigheter när det gäller Norsk Skatts behandling av personuppgifter.

9.2. Du som användare har:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter och ta reda på hur de behandlas;
 • Rätten att korrigera eller komplettera felaktig eller ofullständig information;
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter;
 • Rätten att överföra personuppgifter i elektroniskt format.

9.3. Du har när som helst rätt att återkalla ett tidigare samtycke angående Norsk Skatts behandling av dina personuppgifter.

10. Dataintrång

10.1. Norsk Skatt har vidtagit starka åtgärder för att skydda säkerheten för din personliga information och för att säkerställa att dina val för hur användning av informationen ska ske respekteras.

10.2. Norsk Skatt har vidtagit starka åtgärder för att skydda din personliga information från att gå förlorad, missbrukas, från obehörigas åtkomst samt avslöjande, ändring eller förstörelse av din personliga information.

10.3. I händelse av ett oförutsett dataintrång kommer du att informeras om sådant dataintrång inom 72 timmar efter att intrånget identifierats.

11. Ditt godkännande

11.1. Genom att använda webbplatsen samtycker du till behandling av din information i enlighet med denna Integritetspolicy och med eventuella framtida ändringar.

11.2. “Behandling” betyder användning av kakor på en dator/handhållen enhet, användning eller hantering av information på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, insamling, lagring, radering, användning, kombination och avslöjande av information.

12. Avtal och Tvister

12.1. Genom att använda Norsk Skatts webbplats och/eller våra tjänster godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy och/eller andra avtal som vi kan ha med dig.

12.2. Om du inte godkänner någon av dessa villkor bör du inte använda Norsk Skatts webbplats eller tjänster.

12.3. Du samtycker till att varje tvist om sekretess eller villkoren i denna sekretesspolicy eller något annat avtal vi har med dig kommer att regleras av tillämplig lag i Sverige.

12.4. Du samtycker till att medverka till sådana tvister i Sverige och att följa alla begränsningar i skadestånd som finns i de avtal vi har med dig.

12.5 .Vid tvist ska talan alltid väckas vid Örebro Tingsrätt.